FunduszeEuropejskie RPOpodkarpackieUniaEuropejska EFSiI

Parafia pw. Św. Mikołaja, Lubla 145, 38-130 Frysztak
Lubla, dnia 12.10.2016 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na instalację i montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i solarnych 

Adres do korespondencji (dokumentacji budowlanej):
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli, Lubla 145, 38-130 Frysztak
Osoba uprawniona do kontaktu:  ks. Julian Bartnik – Proboszcz Parafii
tel. (17) 277 82 32, (17) 277 81 11

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli, zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji i montażu pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i solarnych.

Złożone Oferty posłużą Parafii do wyszacowania kosztów ewentualnego wykonania instalacji i montażu pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i solarnych, będących elementem większego projektu inwestycyjnego, na który zastała przygotowana dokumentacja techniczna i budowlana łącznie ze wszystkimi uzgodnieniami (konserwatorskimi wraz z pozwoleniem na budowę) w odniesieniu do obiektów zabytkowych tj. zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego oraz zabytkowej starej plebani. 

Nazwa planowego projektu: „Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”.

Na ten projekt Parafia zamierza starać się o dofinansowania w ramach obecnie ogłoszonego naboru przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura, nr naboru RPPK.04.04.00-IZ.00-18-001/16 z terminem składania wniosków o dofinansowanie do dnia 16 listopada 2016 r. – Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie internetowej pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/919-4-4-kultura-konkurs-ogolny 

Ofertę należy złożyć wg załączonego do niniejszego ogłoszenia Formularza ofertowego, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją techniczną, odnośnie przedmiotu zapytania ofertowego w Parafii, pod wyżej podanym adresem.

Ofertę na instalację i montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i solarnych należy składać w siedzibie Parafii - Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli, Lubla 145, 38-130 Frysztak do dnia 26-10-2016 r. do godziny 15.00 w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na instalację i montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i solarnych”, którą można dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Załączniki:

1. Zaproszenie do złopżenia oferty.

2. Formularz ofertowy (PDF).

3. Formularz ofertowy (doc).

12.10.2016 roku , Julian Bartnik,  Proboszcz Parafii

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (01_Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf)01_Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf 317 kB
Pobierz plik (02_Oferta.pdf)02_Oferta.pdf 695 kB
Pobierz plik (02_Oferta.doc)02_Oferta.doc 131 kB