FunduszeEuropejskie RPOpodkarpackieUniaEuropejska EFSiI

nr ZP-1/PL/2017 

Parafia pw. Św. Mikołaja, Lubla 145, 38-130 Frysztak
Lubla, dnia 08.01.2018 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 06.12.2017r.
na roboty budowlane (nr: ZP-1/PL/2017)

Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli
Lubla 145, 38-130 Frysztak
tel. (17) 277 82 32, (17) 277 81 11

Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli

Do realizacji wykonania zamówienia wybrana została oferta firmy: Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń.

Uzasadnienie:

Ogłoszenie na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-1/PL/2017 zostało upublicznione na stronach internetowych bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, zamowieniarpo.podkarpackie.pl, parafialubla.pl w dniu  06.12.2017 r. z możliwością składania ofert do dnia 22.12.2017 r. o godz.  1500. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Podczas ich sprawdzenia dwie z nich zostały odrzucone, jako nie spełniające wymogów zawartych w Ogłoszeniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta firmy Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń uzyskała największą liczbę punktów, oprócz ceny spełniła ona również oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do długości okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały, dlatego została wybrana do realizacji wykonania prac budowlanych.

08.01.2018 roku , Julian Bartnik,  Proboszcz Parafii

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Inf_Wybrania_Wykonawcy.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 365 kB