W Lubli znajduje się jeden z najpiękniejszych na Podkarpaciu późnogotycki kościół drewniany, niewiele ustępujący pod względem architektonicznym takim obiektom, jak kościół w Haczowie i Bliznem. Świątynię tę ufundował opat cystersów Mikołaj Grot ok. połowy XV wieku. Została zbudowana ?na zrąb? z drewna modrzewiowego, na podmurówce kamiennej. Jak większość tego typu budowli sakralnych jest orientowana. W 1779 r. kościół został poświęcony pw. św. Mikołaja. W 1793 roku do głównej bryły kościoła dobudowano wieżę o konstrukcji słupowej, która uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych w sierpniu 1944 r. Obecna wieża została w 1995 r. pieczołowicie zrekonstruowana.

Kościół był kilkakrotnie remontowany - w latach 1778, 1838 (staraniem Jędrzeja Rogoyskiego), w 1862 i w 1922 r. (oszalowanie konstrukcji zrębowej i pokrycie dachu gontem), a także w okresie po II wojnie światowej. Ołtarz główny i ołtarze boczne, późnobarokowe, pochodzą z początku XVIII wieku. Na uwagę zasługują cenne obrazy: w lewym ołtarzu obraz Chrystusa Męża Boleści z Matką Boską, gotycki, z ok. połowy XV wieku, o prawie nieznanym w Polsce motywie ikonograficznym charakterystycznym dla dzieł włoskich i niemieckich, namalowany prawdopodobnie w jednym z warsztatów małopolskich; dwa obrazy późnogotyckie w ołtarzu głównym - Matki Boskiej z Dzieciątkiem i patrona kościoła św. Mikołaja oraz obrazy św. Anny Samotrzeć i św. Joachima w ołtarzu prawym. W lewym ołtarzu znajduje się późnobarokowe antepedium przedstawiające Chrystusa i Cierniem Koronowanie oraz śmierć św. Stanisława.

Na belce tęczowej znajduje się krzyż barokowy z II poł. XVII w. oraz rokokowe aniołki - świeczniki. Godna uwagi jest także rokokowa, bogato rzeźbiona ambona z 1778 r. i konfesjonał z II poł. XVIII w. W wieży kościoła na ścianie południowej umieszczona jest główka Chrystusa pochodząca z krucyfiksu, który znajdował się tu przed wojną . Upamiętnia ona cudowne zdarzenie - podczas ostrzału artyleryjskiego Lubli w styczniu 1945 r. wybuch pocisku zniszczył krucyfiks, a głowa Ukrzyżowanego, nienaruszona wbiła się w drewnianą ścianę.

W przykościelnej dzwonnicy znajduje się gotycki dzwon z końca XV wieku. Obok kościoła stoi plebania wybudowana w 1911 r. na miejscu poprzednich - drewnianych i murowanych, które towarzyszyły kościołowi prawie od początku jego istnienia.

W przysiółku Bukowy Las, na malowniczym odludziu w zabytkowej XIX-wiecznej kapliczce do niedawna można było podziwiać feretron z drewnianą figurą Matki Boskiej z XVIII w. Rzeźba ta powstała pod wpływem rokokowej sztuki włoskiej.

Więcej zdjęć kościoła:

ARCHIWALNE

View the embedded image gallery online at:
http://www.parafialubla.pl/index.php/kosciol#sigProId91daf8d0ff


KOŚCIÓŁ Z LOTU PTAKA

View the embedded image gallery online at:
http://www.parafialubla.pl/index.php/kosciol#sigProIdb9002e4790


KOŚCIÓŁ Z ZEWNĄTRZ

View the embedded image gallery online at:
http://www.parafialubla.pl/index.php/kosciol#sigProId9b3e328197


KOŚCIÓŁ WEWNĄTRZ

View the embedded image gallery online at:
http://www.parafialubla.pl/index.php/kosciol#sigProId12789b4cc3


KOŚCIÓŁ ZIMĄ

View the embedded image gallery online at:
http://www.parafialubla.pl/index.php/kosciol#sigProId6983a91691


KOŚCIÓŁ NOCĄ

View the embedded image gallery online at:
http://www.parafialubla.pl/index.php/kosciol#sigProId863e5aa0d7