Kancelaria parafialna czynna godzinę po Mszy św. W sprawach nagłych o każdej porze dnia.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. (Mt 28, 19-20)

- dane o rodzicach dziecka (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy),

- akt urodzenia dziecka (odpis skrócony),

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy),

- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam jest moje ciało, [wydane] za życie świata. (J 6, 51)

- metryka chrztu dziecka.

BIERZMOWANIE

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. (J 14, 26)

- metryka chrztu,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

- w przypadku osób starszych ? świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

MAŁŻEŃSTWO

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. (Mt 19, 5-6)

- metryki chrztu (ważna 90 dni przed zawarciem ślubu),

- dowody osobiste,

- ostatnie świadectwo katechizacji,

- świadectwo bierzmowania,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno ? prawne ? tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI

Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego ? życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana ? to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 6, 22-23)

- akt zgonu,

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).